Listopad 2009

Początek budowy. Ściąganie i zabezpieczanie humusu.