maj 2010

Stan surowy otwarty, widok od strony garażu.