Maj 2015

Wykonywanie scianek fundamentowych budynku B.