Budowa Jesionowej 1 nabiera tempa

Po czasochłonnych robotach instalacyjnych nadszedł czas na bardziej spektakularną część budowy. Po wykonaniu fundamentów oraz całego stanu zero, rozpoczęliśmy prace murarskie. Pierwsza kondygnacja została już postawiona. Jako materiał wybraliśmy pustaki silikatowe wyróżniające się na tle innych produktów kilkoma ważnymi zaletami:

– silikat to materiał naturalny, produkowany wyłącznie z surowców takich jak piasek (90%), wapno (7%) oraz woda (3%),
– dobra izolacyjność akustyczna (zależna jest ona od masy pustaków, w przypadku silikatów dość wysokiej),
– dobra akumulacja ciepła, umożliwiająca zniwelowanie skutków szybkich zmian temperatury w zimie przy spadku, a latem przy wzroście temperatur na zewnątrz budynku,
– bardzo duże bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Silikaty są materiałem niepalnym o najwyższej klasie reakcji na ogień A1,