Domy w programie MdM – Kwiecień 2014

Będziemy ponownie budować na Osiedlu Jeszkowice! Powstaną tam pierwsze bliźniaki w programie Mieszkania dla Młodych. Niestety na te domki trzeba będzie poczekać. Domki będą identyczne z wybudowanymi już bliźniakami. Jedyną różnicą jest podwójna, dylatowana ściana w osi pomiędzy sąsiadami oraz sama nazwa budynku, dzięki czemu połowa budynku uzyska status samodzielnego domu i jako taka spełni kryteria programu (powierzchnia domu do 100 m2). Chcielibyśmy by budowa pierwszego domku rozpoczęła się w lipcu a zakończona została na przełomie roku 2014/2018.