Nadanie nazwy ulicy – Sierpień 2011

Mieszkańcy wspólnie dokonali wyboru nazwy swojej drogi. Od teraz nazywać się ona będzie ulica Radosna.

Tuż przy wjeździe umieściliśmy tabliczki z nazwą i logo Osiedle Jeszkowice.