Powstaje utwardzona droga – Marzec 2011

Zakończyliśmy prace instalacyjne. Wykonaliśmy sieć wodociągową i kanalizacyjną.

Następnie ułożyliśmy podbudowę z mielonego gruzu i całość pokryliśmy utwardzonym tłuczniem. Tak powstała droga wewnątrzosiedlowa.